Dachy pokryte eternitem

Najwyższej jakości usługi remontowe

Dachy pokryte eternitem

 

Dawniej powszechnie wykorzystywanym materiałem stosowanym do pokrywania dachu był azbest. Większość budynków o spadzistych dachach powstałych w latach 50 – 60 jest wykonane właśnie z tego materiału. Do dziś jeszcze można na gospodarstwach spotkać stodoły pokryte azbestem. Dzisiaj również już wiadomo, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Noże powodować choroby nowotworowe a także choroby opłucnej czy osierdzia. Nic więc dziwnego, że wręcz obowiązkiem stało się usuwanie azbestu i zastępowanie go przyjaznymi dla człowieka i środowiska materiałami, których współcześnie nie brakuje.

Jak przeprowadzić utylizację azbestu

utylizacja azbestuJeśli chodzi o usuwanie azbestu to najlepiej zwrócić się do specjalistycznej firmy, która zajmuje się jego utylizacją. Usuwanie eternitu na własną rękę zagraża naszemu zdrowiu. Należy tez pamiętać, że azbest należy oddać na specjalnie przygotowane do tego składowiska a nie wyrzucać go np. do lasu. Firmy ,które zajmują się utylizacją tego szkodliwego materiału powinny posiadać specjalną koncesję. Podczas demontażu stosowane są specjalne środki, aby pył nie szkodził zarówno pracownikom jak i mieszkańcom. Właśnie w tym celu eternit zwilża się i neutralizuje preparatem, który skleja jego włókna. Zdejmowane płyt pakowane są w szczelne worki i wywożone na specjalne wysypisko. Cena za usunięcie eternitu to około 350 zł/tona. Należy przyjąć, że waga pokrycia dachowego to średnio od 1,5 do 2,5 tony. Listę firm, które zajmują się utylizacją azbestu znajdziemy w wydziale ochrony środowiska naszego starostwa. Firma, która będzie wykonywać takie pracę ma obowiązek zgłosić to do inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego i inspektora pracy. Z kolei właściciel budynku powinien zgłosić zamiar wykonywania takich prac do administracji architektoniczno-budowlanej. Po skończonej pracy firma powinna wystawić nam zaświadczenie, że została wykonana utylizacja azbestu zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymaganiami. Takie zaświadczenie daje nam z kolei możliwość ubieganie się o refundację poniesionych kosztów i potwierdza legalność przeprowadzonych prac.

Pomimo wiedzy jaką już mamy na temat azbestu wiele osób kwestionuje zagrożenie. Nadal nie brakuje budynków pokrytych eternitem. Jest też gro osób, które samodzielnie podejmują się usuwania azbestu. Pokrywają koszty jego wywiezienia na wyznaczone wysypisko lub zakopują na własnej działce. Aby ukrócić takie działania gminy od lat prowadzą spis domów pokrytych azbestem. Brak dokumentu potwierdzającego legalną utylizację może przysporzyć nam sporo problemów a także zamyka nam drogę do ubiegania się o refundację kosztów.