Ekstensywny kurs pilota drona

Najwyższej jakości usługi remontowe

Ekstensywny kurs pilota drona

Nowi koledzy, zwłaszcza ci którzy chcieli używać drona w celach zarobkowych, często byli bardzo zaskoczeni gdy okazywało się iż większość pracodawców wymaga posiadania certyfikatu przeszkolonego operatora drona, by w ogóle brać pod uwagę ich kandydaturę do pracy. Najczęściej tacy koledzy nie byli świadomi istnienia mnóstwa restrykcji i zasad, jakie były nałożone na operatorów filmujących materiał z eventów plenerowych i dużych imprez masowych, oraz reguł bezpieczeństwa funkcjonujących na takowych imprezach.

Profesjonalny kurs operatora dronów

kurs operatora dronaJako oficjalna drużyna pokazowa, występująca na wielu eventach w całym kraju, często spotykaliśmy się z sytuacjami, w których nowi operatorzy nie mogli podjąć pracy gdyż nie posiadali wymaganych certyfikatów. Większość młodych kolegów, którzy chcieli zająć się pilotowaniem drona zarobkowo kierowaliśmy do bardzo fachowego centrum szkoleniowego, organizującego kurs operatora drona. Kadra owego centrum złożona była z doświadczonych operatorów, zarówno aktywnych pokazowo jak i tych którzy zajęli się całkowicie szkoleniem nowych pilotów, a większość z nich udzielała się bardzo często wśród ekip pokazowych. Samo szkolenie przeznaczone było głównie dla osób początkujących, gdyż obejmowało najbardziej podstawowe techniki pilotażu, i podstawowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. Nowi operatorzy szkolili się na prostych dronach wyczynowych, które były najłatwiejsze w obsłudze i nie wymagały znajomości żadnego sprzętu elektronicznego, który pojawiał się dość często w bardziej zaawansowanych dronach obserwacyjnych i mobilnych kamerach. Szkolenie praktyczne było bardzo dokładne, obejmując zarówno podstawy pilotażu i technik lotu, jak i zachowanie w przypadku utraty kontroli nad maszyną, czy to z powodu awarii, czy też złej pogody. Praktyczny pokaz takowych sytuacji pozwalał na lepsze zrozumienie danej sytuacji, i reakcji na jej powstanie, przygotowując operatorów do lepszego radzenia sobie z nimi w trakcie pracy.

Wiedza teoretyczna, za to, obejmowała wszelkie zagadnienia prawne, wymagane do wykorzystywania drona w trakcie pracy, głównie na terenie imprez masowych. Omawiane były tam zarówno kwestie bezpieczeństwa i zasady lotu w terenie o dużym ruchu osobowym, ale również nakazy i ograniczenia które obowiązywały choćby w strefach prywatnych czy zamkniętych. Były to informacje niezbędne do uniknięcia problemów prawnych, głównie wynikających z niewiedzy, więc były ogromnie przydatne tym operatorom, którzy chcieli zająć się zawodowo pilotowaniem drona.