Jak działają przepompownie ścieków

Najwyższej jakości usługi remontowe

Jak działają przepompownie ścieków

Instalacja znana jako przepompownia pakietowa to zintegrowany system, zbudowany w obudowie wykonanej z mocnych, odpornych na uderzenia materiałów, takich jak prefabrykaty betonowe, polietylen lub tworzywo sztuczne wzmocnione szkłem. Jednostka jest dostarczana z zamontowanymi wewnętrznymi rurami, wstępnie zmontowanymi, gotowymi do montażu w ziemi, po czym montowane są pompy głębinowe i urządzenia sterujące.

Przepompownie ścieków to skomplikowane instalacje

przepompownia ściekówFunkcje mogą obejmować elementy sterujące dla w pełni automatycznego działania; sygnalizacja alarmu wysokiego poziomu w przypadku awarii pompy; i ewentualnie system szyny prowadzącej / autozłącza / cokołu, aby umożliwić łatwe usuwanie pomp w celu konserwacji. Tradycyjne systemy budowane na miejscu mają elementy zaworów zaworowych zainstalowane w osobnej strukturze. Posiadanie dwóch elementów konstrukcyjnych może prowadzić do potencjalnie poważnych problemów w miejscu, takich jak nierównomierne osadzanie się między elementami, co powoduje naprężenia oraz uszkodzenie rur i połączeń między elementami. Opracowanie prawdziwie zintegrowanego systemu pompowni z pakietem, który łączy wszystkie komponenty w jedną obudowę, co nie tylko eliminuje nierównomierne problemy z rozliczaniem, ale także wstępną instalację i wyposażenie każdej jednostki przed instalacją może zmniejszyć koszty i czas związany z pracami budowlanymi i pracami na budowie . Innowacje, takie jak Integrapump (pompownia ze zintegrowaną komorą zaworową) i Septapump (pompownia ze zintegrowanym separatorem oleju) poszły w pewnym stopniu w kierunku zaspokojenia potrzeb miejsc o ograniczonej przestrzeni. Przepompownie w systemach zbierania ścieków są zwykle zaprojektowane do obsługi surowych ścieków, które są zasilane z podziemnych rurociągów grawitacyjnych (rury, które są nachylone, aby ciecz mogła przepływać w jednym kierunku pod wpływem grawitacji). Ścieki są wprowadzane z miejsca jakim jest przepompownia ścieków i przechowywane w wykopie, powszechnie znanym jako studnia mokra. Studnia jest wyposażona w oprzyrządowanie elektryczne do wykrywania poziomu obecnych ścieków. W ostatnim czasie „przepompownia pakietowa” zapewnia wydajny i ekonomiczny sposób instalacji systemu odwadniającego.

Gdy poziom ścieków wzrośnie do z góry określonego punktu, pompa zostanie uruchomiona, aby podnieść ścieki w górę przez system rur ciśnieniowych zwanych główną siłą kanalizacyjną, jeśli ścieki są transportowane na znaczną odległość. Stacja pomp może być nazywana stacją podnoszenia, jeśli pompa po prostu rozładowuje się do pobliskiego włazu grawitacyjnego. Stąd cykl zaczyna się od nowa.