Kogo dotyczy MiLog dla kierowców?

Najwyższej jakości usługi remontowe

Kogo dotyczy MiLog dla kierowców?

Każda osoba pracująca na terenie Niemiec ma prawo do otrzymania płacy minimalnej. Jej wysokość wynosiła w 2015 r. 8,5 euro brutto na godzinę, tak mówi niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLog. Ta ustawa w szczególności dotyczy pracowników branży transportowej – kierowców kabotażowych, jak i tranzytowych. MiLog może dotyczyć też osób samozatrudnionych, formie często stosowanej w polskich firmach, również w przypadku kierowców.  

Jak działa MiLog dla kierowców?

milog dla kierowcówZgodnie z ustawą każda spółka, która chce wykonać czynności transportowe na terenie Niemiec musi powiadomić o tym tamtejszy urząd celny jeszcze przed wjazdem na teren kraju. Czynność można wykonać poprzez wypełnienie wniosku i wysłanie formularza za pomocą faksu lub e- maila. Jednak teraz można to zrobić poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się na odpowiedniej stronie. W tym dokumencie, biznesmen, musi zadeklarować stosowanie się do prawa zapewniającego minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest przechowywanie dokumentacji i udostępnienie jest w języku niemieckim na żądanie strony niemieckiej. W formularzu trzeba uwzględnić wszystkie operacje komunikacyjne, które odbędą się na terenie RFN. Jeżeli w praktyce odbędą się zmiany dotyczące np. zmiany docelowego miasta, nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie niemieckiej administracji. Jeżeli jednak zmiany dotyczą kierowców, to trzeba powiadomić odpowiedni organ. Pracodawca ma obowiązek wpłacenia płacy minimalnej najpóźniej w ostatni dzień roboczy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczenie pracy zostało wykonane. Wynagrodzenie ma objąć wszystkie przepracowane w danym miejscu godziny. Czas pracy pracownika w dni robocze wynosi 8 godzin na dobę. Może zostać przedłużony do 10, jeżeli w przeciągu 6 miesięcy kalendarzowych lub 24 tygodni czas pracy nie przekroczył 8 godzin na dobę. Wysokość ustawowego wynagrodzenia wynosi 8,5 euro na godzinę przy 40 godzina pracy tygodniowo, czyli 160 h * 8,5 euro = 1360 euro brutto na miesiąc (około 1000 euro na rękę).

Dodatki i/lub dopłaty wypłacane przez pracodawcę są uznawane za składki płacy minimalnej, jeżeli ich uwzględnieni nie wpływa na związek pomiędzy usługami świadczonymi, a otrzymanym wynagrodzeniem (nadgodziny, praca w trudnych warunkach). Wliczenie dodatków i dopłat jest możliwe w odniesieniu do czynności stanowiących wynagrodzenie za regularną pracę ustanowioną w umowie. Na przykład: dodatki, które są identyfikowane w umowie o pracę pracownika delegowanego z zagranicy jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym w jego kraju i w Niemczech.