Systemy kontroli czasu pracy

Najwyższej jakości usługi remontowe

Systemy kontroli czasu pracy

Godziny czasu pracy muszą być zgodne z wymogami ustawy oraz kodeksem pracy. Przepisy określają ilość godzin potrzebną do przepracowania w określonym wymiarze czasu. Zakłady pracy dostosowujące przepisy do potrzeb i rodzaju funkcjonowania firmy oraz prowadzonej działalności, ustalają odpowiednie godziny pracy. W przypadku dużych zakładów utrudnione jest kontrolowanie oraz planowanie czasu pracy wieloosobowych zmian. Dlatego wprowadzane są specjalne systemy i procedury umożliwiające sprawne planowanie czasu pracy oraz kontrolowanie poszczególnych rozliczeń związanych z ilością przepracowanych godzin.

Systemy operacyjne kontrolujące czas pracy

system rcpJednym z najlepszych rozwiązań i jest system RCP monitorujący i regulujący procesy związane z zasobami ludzkimi i ilością przepracowanych godzin. Pomaga także w ewidencjonowaniu kart czasu pracy oraz monitorowaniu przemieszczania się oraz przebywania na obiekcie poszczególnych pracowników. Systemy konfigurowane są indywidualnie i dopasowane do potrzeb poszczególnych zakładów pracy. Polegają na montażu specjalnych rejestratorów w różnych miejscach na obiekcie i wydaniu indywidualnych kart osobom zatrudnionym. Pracownicy przychodząc do pracy zaznaczają swoją obecność za pomocą karty i tą samą czynność wykonują w chwili przemieszczania się po obiekcie lub po zakończeniu pracy. Duże zakłady pracy dzięki tym systemom są w stanie kontrolować ilość pracowników przebywających na zmianie oraz ocenić wydajność linii produkcyjnej w określonym czasie. Rejestratory pomagają w planowaniu pracy, prowadzeniu dokumentacji i ewidencji, a także usprawniają ewentualne kontrole. Systemy mogą być skonfigurowane z programami kadrowymi i księgowymi. Zakres zabezpieczeń uzależniony jest od potrzeb zakładu, jednak kontroluje ilość przepracowanych godzin zgodnych z ustawą, chroni mienie oraz uniemożliwia przedostanie się niepowołanych osób na teren obiektu. Usprawnia działanie i przepływ informacji, umożliwia kontrolę czasu pracy, a także i  jest wygodną formą ewidencjonowanie pracowników.

Rejestratory czasu pracy coraz częściej spotykane są w wielu zakładach. Na rynku znajdują się firmy, które w kompleksowy sposób zajmują się oprogramowaniami i montażem systemów oraz szkoleniami i serwisem  rcp. Indywidualnie dopracowany system umożliwia sprawne funkcjonowanie, kontrolę pracowników i osób postronnych na terenie obiektu oraz umożliwia gromadzenie informacji dotyczących zatrudnionych osób. Istnieje możliwość rozbudowania systemu o określone funkcje i zaawansowane filtry, dające możliwość generowanie raportów, ewidencjonowania nieobecności i urlopów, a przede wszystkim czuwania nad bezpieczeństwem i prawidłowym czasem pracy osób zatrudnionych w firmie